4m Sverige

almänna villkor

Inledning

4M Sverige är en ideell förening som vilar på Kristen värdegrund och kommer att genom olika event föra människor till ett med engagerat trosliv.

En event organiseras av 4M Sverige. Olika event marknadsförs under namnet 4M för män och Arise för kvinnor.

En event leds av en producent tillsammans med en crew.

En event är aldrig en tävling eller guidat tur. Målet är inspirera människor utifrån Gud’s Ord i en äventyrlig miljö.

1. ANMÄLNING

Genom anmälning bekräftar en deltagare att godkänna dessa allmänna villkor.

Minimum ålder för att delta i en event är 18 år.

4M Sverige har rätt att neka anmälning av en deltagare.

För en event kan det finnas ett minimum antal deltagare som krävs för att eventet ska hållas. 4M Sverige förbehåller sig rätten att ställa in en event ifall minimum antal deltagare ej uppfylls. I så fall informeras anmälda deltagare minst 3 månader före eventets startdatum och eventuell inbetalda avgifter återbetalas omgående.

Deltagandet kan medföra extra kostnader vilket deltagaren själv står för. T.ex. resekostnader till eventets startpunkt och nödvändig utrustning.

I fall en deltagare har köpt en biljett till startplatsen innan 4M Sverige har meddelat att eventet blir av kan 4M Sverige inte hållas ansvarig för ersättning av resekostnader när ett event behövs ställas in.

BETALNING OCH AVBOKNING

Betalning sker online med kort vid anmälning.

Avbokning sker skriftligt via 4M Sverige. Kontaktuppgifter hittas på 4m.se/kontakt.

Kostnader avbokning:

  • Vid avbokning innan 2 månader före evenemangets startdatum betalar du SEK750:-. 4M Sverige försöker betala tillbaka din anmälningsavgift med avdrag av SEK750:- så fort som möjligt efter vi har bekräftat din avbokning. 
  • Vid avbokning senare än två månader före eventets startdatum sker ingen återbetalning.

2. MEDIA

Under ett event tas bilder som kan innehålla deltagaren. Bilderna kan användas för marknadsföring. Deltagaren erhåller ingen ersättning för detta.

3. EVENT

En deltagare kan uteslutas från att fortsätta delta på en ett event ifall deltagaren:

  • Orsaker hinder eller besvär som försvårar genomförandet av en event.
  • Riskerar sin egen eller andras säkerhet.
  • Skadar naturen och/eller ej tar hänsyn till egendom.

Deltagaren som utesluts är ansvarig för eventuella kostnader som uppstår.

Användning av tobak, alkohol, eller droger är inte tillåtet under ett event.

Varje deltagare är skyldig att ta med sig all utrustning enligt packlistan och ser till att utrustningen är i skick att uppfylla sin funktion.

Det är inte tillåtet att ta med extra egen mat eller dryck till ett event.

Det är inte tillåtet att ta med en mobiltelefon, klocka, foto-/filmkamera till en event.

På ett event finns minst en i crew som är kunnig i första hjälpen. När den bedömer att det är oansvarigt att en deltagare fortsätter delta har den mandat att utesluta deltagandet.

Deltagaren är skyldig att vid anmälan informera 4M Sverige om aktuella hälsotillstånd som kan försvåra eller hota ett säkert deltagande i ett event.

Producenten kan ta beslut att upprätta en tidslimit och i fall en tidslimit överskrids av ett lag eller en deltagare utesluta laget eller deltagare att fortsätta genomföra eventet.

Ifall en deltagare eller lag är vilse är skyldiga att omgående informera producenten eller anvisad crewmedlem.

Producenten kan ta beslut att ändra, korta ner eller ändra start- och sluttid på ett event ifall rådande omständigheter kräver det för att garantera säkerheten.

4. ANSVAR

Deltagandet på ett event sker alltid på deltagarens eget ansvar. 4M Sverige kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt uppstår innan, under eller efter en event.

4M Sverige ska göra sitt yttersta att tillgodose till matallergier och önskemål som uppges vid anmälan. 4M Sverige kan däremot inte till fullo säkerställa genomförandet. Respektive deltagare behöver under alla omständigheter själv säkerställa att maten som tilldelas är säker att äta.

4M Sverige kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av deltagarens otillräckliga fysiska förmågor och/eller hälsa, deltagarens felbedömning av egna förmågor eller medvetet ignorerandet av instruktioner från crew innan eller under ett event.

Vid oförutsedda eller onormala händelser (så kallad force majeure) – t.ex. krig, naturkatastrofer, statliga ingripande, arbetskonflikter, eller liknande händelser – har 4M Sverige rätt att ställa in ett event, eller ändra eventets innehåll före eller under eventet utan att deltagaren kan hålla 4M Sverige ansvarig för eventuella skador. I så fall sker ingen återbetalning av inbetalda avgifter.

Together 4 the king!

Part of the 4M Worldwide network

Följ Oss

4M Sverige
Östra Vägen 1
455 61  Dingle
+46705649835

info@4m.se

allmänna villkor - integritetspolicy

Anmälning nyhetsbrev

© 4M Sverige. All rights reserved.
Powered by Comyoo creative studio.